Deutsch English

59NIELLO-PFEIFE Auktion: 80-I

NIELLO-PFEIFE
NIELLO-PFEIFE
 
Russland/Georgien, 19. Jh.
Titel:
NIELLO-PFEIFE
Technik:
Wurzelholz, Silber, Niello
Maße:
Pseudo-Marke '84'

Limitpreis:
350,00 EUR


Zuschlag:
300,00 EUR


NIELLO-PFEIFE Russland/Georgien, 19. Jh. Wurzelholz, Silber, Niello. Pseudo-Marke '84'. L. 66,5 cm.